หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลหัวดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบล
หัวดง
นายวิรุจ สุกสา
นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง
 
 

 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ

 
ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
“เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล สาธารณสุขสดใส การกีฬาเข้มแข็ง ใส่ใจประชาชน
ดำรงวัฒนธรรมประเพณี และประชาชนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ ทต.หัวดง
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาการส่งเสริมอาชีพการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว
เป้าหมาย
  ประชาชนมีอาชีพรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรและด้านการท่องเที่ยว
  ผลผลิต ทุเรียน ลางสาด ลองกอง มีคุณภาพได้มาตรฐาน
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
  การเพิ่มและขยายช่องทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
เป้าหมาย
  การคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของบประชาชน
เป้าหมาย
  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมาย
  สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลมีการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  ส่งเสริมการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
  การจัดการระบบและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม
เป้าหมาย
  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  ชุมชนมีความมั่นคงเข้มแข็งปลอดยาเสพติดมีความมั่นคง
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
รักษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
  สืบทอดประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการเชื่อมโยงกับการพัฒนา
ทางสังคมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
  ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8
บริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
เป้าหมาย
  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
  บุคลากรปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
“ หัวดง หลง หลิน เลื่องชื่อ นามระบือทุเรียนหมอนทอง
ลางสาดลองกองรสดี มากมีวัฒนธรรมท้องถิ่น ”
เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
โทรศัพท์ : 055-427-222
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหัวดง
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-729-2981
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,359,118 เริ่มนับ 22 พ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10