หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบล
หัวดง
นายวิรุจ สุกสา
นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 [ 26 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 26 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 [ 26 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่3) พ.ศ.2554 [ 26 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 26 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 [ 26 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 26 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 26 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 [ 26 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 [ 26 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 [ 26 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 [ 26 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 [ 26 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
พระราชบัญญัติการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 [ 26 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่13 พ.ศ.2552 [ 26 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 [ 26 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 [ 26 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 26 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
กฏกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 26 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
กฎหมายและ พระราชบัญญัติ เทศบาลตำบลหัวดง ตามหัวข้อเอกสาร [ 26 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
   1     (2)  
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link
  ที่น่าสนใจ
 
   
เทศบาลตำบลหัวดง
Huadong Subdistrict Municipality
 
   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
“ หัวดง หลง หลิน เลื่องชื่อ นามระบือทุเรียนหมอนทอง
ลางสาดลองกองรสดี มากมีวัฒนธรรมท้องถิ่น ”
เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
โทรศัพท์ : 055-427-222
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหัวดง
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-729-2981
 
จำนวนผู้เข้าชม 390,064 เริ่มนับ 22 พ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10