หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบล
หัวดง
นายวิรุจ สุกสา
นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง
 
 
ข่าวสาร
 

 
ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)  
 

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
   ด้วยเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ดังนี้

- ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)             จำนวน  1  อัตรา                                                                                                                                   เลขที่ตำแหน่ง 74-2-05-2103-001
    เพื่อให้การดำเนินการสรรหาเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 ข้อ 139 (1) เทศบาลตำบลหัวดง จึงมีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง หากท่านใดมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าว และมีความประสงค์ขอโอน ให้ยื่นคำร้องขอโอนพร้อมหนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา หนังสือรับรองความประพฤติ สำเนาทะเบียนประวัติ สำเนาวุฒิการศึกษา และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา ณ เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ หรือสอบถาม เพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๕๔๒-๗๒๒๒ ต่อ ๑๐๙ ในวัน และเวลาราชการ

                    ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ต.ค. 2564 เวลา 09.08 น. โดย คุณ ภาวิณี หลวงกว้าง

ผู้เข้าชม 85 ท่าน

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
“ หัวดง หลง หลิน เลื่องชื่อ นามระบือทุเรียนหมอนทอง
ลางสาดลองกองรสดี มากมีวัฒนธรรมท้องถิ่น ”
เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
โทรศัพท์ : 055-427-222
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหัวดง
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-729-2981
 
จำนวนผู้เข้าชม 390,186 เริ่มนับ 22 พ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10