หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลหัวดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
สำนักงาน
เทศบาลตำบลหัวดง
ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน
ในชุมชนหัวดง
โรงเรียนเทศบาลหัวดง
(ป.ฟักอังกูร)
เทศบาลตำบล
หัวดง
นายวิรุจ สุกสา
นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง
1
2
3
 
   
นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด
ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง
 
 
 
กิจกรรม
ดูทั้งหมด
กิจการสภา
ดูทั้งหมด
 
 
 
     
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกแ [ 20 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 92 
ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ ประจำปี 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 626 
ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ขายทอดดตลาดพัสดุ ประจำปี 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 648 
-ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง- [ 18 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 1062 
   
 
 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 18 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 691 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
 


ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และศาส [ 23 พ.ย. 2566 ]จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ไวนิล) จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม [ 23 พ.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1) จำนวน 3 เครื่อง โด [ 21 พ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 80 - 6547 อต. รหัสครุภัณฑ์ 009 48 0001 [ 20 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (หน่วยตรวจสอบภายใน) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถผลไม้รวม ทะเบียน บฉ ๓๐๐๐ อต.) จำนวน ๔ รายการ เป็นเง [ 13 พ.ย. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ ภายในวงเงินงบประมาณ ๘,๓๒๔.-บาท (แปดพันสามร้อยย [ 6 พ.ย. 2566 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ [ 31 ต.ค. 2566 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียน(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ (๑-๓๐ พ.ย.๖๖ [ 31 ต.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (กล่องพลาสติกมีล้อ ขนาด 300 ลิตร) จำนวน 6 ใบ โด [ 27 ต.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 6622 อต รหัสครุภัณฑ์ 011 48 0004 [ 24 ต.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2566 ]เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]

   
 
 
สอบถามการจัดงานทูเรียน (13 ก.ค. 2566)    อ่าน 649  ตอบ 3  
เว็บไซต์ ทต.หัวดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ธ.ค. 2565)    อ่าน 464  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
     
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียน
 
ร้านอาหารสองพี่น้อง
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
     
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.   ข่าวสารจาก สถ.จ.   ข่าวสารในเครือข่าย  
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4948  [ 27 พ.ย. 2566 ]
การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4936  [ 27 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ กสธ. มท 0819.3/ว4853  [ 27 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช.) รุ่นที่ 1 กสธ. มท 0819.2/ว4829  [ 27 พ.ย. 2566 ]
การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว11508  [ 24 พ.ย. 2566 ]
ขอให้ สถจ. แจ้ง อบจ. ทน. และ ทม. ในพื้นที่ดำเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมไฟล์ข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4914  [ 24 พ.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว4902 บัญชีแนบท้าย  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4906  [ 23 พ.ย. 2566 ]
แบบรายงานผล (เชิงคุณภาพ) กิจกรรมที่ 1.1.2 ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4916  [ 23 พ.ย. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 1-3 กค. มท 0803.4/ว4918 เอกสารแนบ  [ 23 พ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว4911  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 กสธ. มท 0819.2/ว4873  [ 23 พ.ย. 2566 ]
การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ กสธ. มท 0819.3/ว4884  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย กสธ. มท 0819.2/ว4830  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2024 ครั้งที่ 13 กศ. มท 0816.4/ว4822  [ 23 พ.ย. 2566 ]
การมอบให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว90  [ 23 พ.ย. 2566 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคจอประสาทตาเสื่อมที่จำเป็นต้องฉีดยาเข้าวุ้นตา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4878  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4864  [ 22 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการับชมการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทางเว็บเพจ Facebook (ท้องถิ่นไทย) (กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น) และ (PR มหาดไทย) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4868  [ 22 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้ วิถีใหม่ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ฯ กสธ. มท 0819.2/ว4852  [ 22 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งสถานศึกษา (โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตอบแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งและรับมอบนมโรงเรียน ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4863  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 1/2567 ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว4856 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว4859 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กศ. มท 0816.3/ว7845  [ 21 พ.ย. 2566 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4854  [ 21 พ.ย. 2566 ]
 
 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระเเสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยความรู้ฐานราก 3 มิติ (ทักษะสมอง EF - Executive Functions, ตัวตน (Self) และพัฒนาการ 4 ด้าน) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
 แจ้งรายละเอียดการจัดสรรกระบอกฉีดยา LDS ชนิด ๑ มิลลิลิตร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน ภารกิจด้านการสาธารณสุข กลุ่มภารกิจสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และการรักษาพยาบาล ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
 ขอความร่วมมือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 23 พ.ย. 2566 ]    
  แจ้งสถานศึกษา (โรงเรียน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตอบแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งและรับมอบนมโรงเรียนในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2566  [ 23 พ.ย. 2566 ]    
 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.ศธ. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายใต้กรอบการสร้างจิตสำนึก  [ 23 พ.ย. 2566 ]    
 โครงการเมืองสุขภาพดี  [ 23 พ.ย. 2566 ]    
 อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม  [ 23 พ.ย. 2566 ]    
 วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal)  [ 23 พ.ย. 2566 ]    
 วิธีการประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้ วิถีใหม่ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน  [ 23 พ.ย. 2566 ]    
 ขอความอนุเคราะห์แระชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้วิถีใหม่ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้วิถีใหม่  [ 23 พ.ย. 2566 ]    
 เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan รุ่นที่ 3 ไปรวมกับรุ่นที่ 5  [ 23 พ.ย. 2566 ]    
 คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย  [ 23 พ.ย. 2566 ]    
 ประชาสัมพันธ์การประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นทางพัฒนาการมนุษย์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตลอดช่วงวัย  [ 22 พ.ย. 2566 ]  
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผ่นพับแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  [ 22 พ.ย. 2566 ]  
 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย  [ 22 พ.ย. 2566 ]  
 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน  [ 22 พ.ย. 2566 ]  
 
อบต.หาดงิ้ว เอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ต้องเก็บนานแค่ไหน [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ฝายหลวง งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 17 
ทต.ตรอน การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.หาดงิ้ว จัดงานประเพณีลอยกระทง ชมพวงมโหตรหลากสี พร้อมประเพณีแข่งเรือพายตำบลหาดงิ้ว [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หาดล้า ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒ [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านด่านนาขาม ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประ [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.หาดล้า เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริการส่วนตำบลหาดล้า ปฎิบัติหน้าที่ซ่อมแซมดวงโคมไฟถนนส [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทม.อุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operati [ 24 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
ทม.อุตรดิตถ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเ [ 24 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 31 
ทม.อุตรดิตถ์ กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 23 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 42 
อบต.น้ำพี้ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 23 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.แสนตอ ประกาศรายชื่อผู่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงา [ 23 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
ทม.อุตรดิตถ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลนครอุดรธานี ในการศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเรื่องการ [ 23 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
ทต.ตรอน โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 : การฝึกอบรมส่งเสริมอาชี [ 22 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
อบต.หาดล้า ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Onl [ 22 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 10 
 


อบต.ผักขวง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีและค่าธรรมเน [ 27 พ.ย. 2566 ]


ทต.ในเมือง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านในเมืองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้ [ 27 พ.ย. 2566 ]


อบต.ขุนฝาง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอ [ 27 พ.ย. 2566 ]


อบต.คอรุม ซื้อวัสดุสำหรับการเลือกตั้งตามโครงการดำเนินการเลือกตั้งสามชิกสภา อบต.คอรุมและนาย [ 27 พ.ย. 2566 ]


อบต.ท่าแฝก จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผึ้ง ไตรมาส 1 (ง [ 27 พ.ย. 2566 ]


ทม.อุตรดิตถ์ จ้างซ่อมแซมรถดูดโคลน ทะเบียน ๘๐-๕๕๒๙ อต. จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]


อบต.น้ำพี้ จ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตถนนสายบ่อเหล็กน้ำพี้ บริเวณบ้านนางสงวน ถึงบ้านนายไว [ 24 พ.ย. 2566 ]


ทม.อุตรดิตถ์ จ้างเพื่อดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสต [ 24 พ.ย. 2566 ]


ทม.อุตรดิตถ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]


ทม.อุตรดิตถ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]


อบต.ผักขวง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ห [ 24 พ.ย. 2566 ]


อบต.นายาง ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็งสำหรับผู้เข้าร่วมงาน โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประ [ 24 พ.ย. 2566 ]


อบต.นายาง จ้างเหมาจัดทำอาหารผู้เข้าร่วมงาน โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โ [ 24 พ.ย. 2566 ]


อบต.ท่าปลา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แผนงานพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]


อบต.หาดล้า จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]


ทต.บ้านด่านนาขาม จ้างเหมาวงดนตรีโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]


ทต.บ้านด่านนาขาม จ้างเหมาเครื่องเสียงกลางแจ้ง เวทีกลางแจ้ง และไฟประดับสวยงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]


อบต.บ้านหม้อ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]


อบต.บ้านหม้อ ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]


อบต.บ้านหม้อ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านใดมากที่สุด
  ระยะเวลาและความรวดเร็วในการให้บริการ
  ขั้นตอนการให้บริการตามลำดับการเข้ารับบริการก่อน-หลัง
  ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
  ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม เป็นต้น
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการภาพรวม มาก
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการภาพรวม ปานกลาง
 
ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link
  ที่น่าสนใจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
“ หัวดง หลง หลิน เลื่องชื่อ นามระบือทุเรียนหมอนทอง
ลางสาดลองกองรสดี มากมีวัฒนธรรมท้องถิ่น ”
เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
โทรศัพท์ : 055-427-222
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหัวดง
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-729-2981
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,359,098 เริ่มนับ 22 พ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
ปิดหน้าต่าง