หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบล
หัวดง
นายวิรุจ สุกสา
นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
เทศบาลตำบลหัวดง ได้จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ 2542
ซึ่งแต่เดิมเป็นสุขาภิบาล หัวดง จัดตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2526
โดยกระทรวงมหาดไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 100
ตอนที่ 131 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2526
 
ที่ตั้ง
 
 
เทศบาลตำบลหัวดง ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลแม่พูล
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีลักษณะเป็นเนินสูงๆ ต่ำๆ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากอำเภอลับแล
6 กิโลเมตร จากจังหวัดอุตรดิตถ์ 14 กิโลเมตร มีพื้นที่
8.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,312 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ จด หมู่ 4, 6, 7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล
ทิศใต้ จด ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล
ทิศตะวันออก จด ตำบลนานกกก อำเภอลับแล
ทิศตะวันตก จด หมู่ 3, 9 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล
 
หมู่ 4, 6, 7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล
หมู่ 3, 9
ตำบลแม่พูล
อำเภอลับแล
ตำบลหัวดง
ตำบลนานกกก
อำเภอลับแล
ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,512 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 2,675 คน คิดเป็นร้อยละ 48.53
  หญิง จำนวน 2,837 คน คิดเป็นร้อยละ 51.47
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,150 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 648.47 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 พันแหวนนาปอย,แสนสิทธิ 504 557 1,061 381
2 หัวดง, ตีนศาล - นาตอง 569 589 1,158 536
3 แม่พูล 406 442 848 330
5 ผักราก 317 331 648 248
8 ห้วยใต้ 137 145 282 88
9 ต้นงั่ว, ดอนค่า 374 384 758 275
10 ดอนแก้ว 368 389 757 292
รวม 2,675 2,837 5,512 2,150
(ข้อมูล จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลหัวดง ณ เดือน กันยายน พ.ศ.2564)
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
โทรศัพท์ : 055-427-222
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหัวดง
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-729-2981
 
จำนวนผู้เข้าชม 164,665 เริ่มนับ 22 พ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10