หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบล
หัวดง
นายวิรุจ สุกสา
นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างทำป้ายมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (โรงเรียนเทศบาลหัวดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างเปลี่ยนท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านตีนศาลนาตอง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก [ 24 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ ภายในวงเงินอนุมัติ ๒๙๙,๘๗๕.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ ภายในวงเงินอนุมัติ ๖,๐๐๐.-บาท (หกพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ ภายในวงเงินอนุมัติ ๓๐,๐๒๔.-บาท (สามหมื่นยี่สิบสี่บาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ภายในวงเงินอนุมัติ ๕,๑๐๐.-บาท (ห้าพัันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ภายในวงเงินอนุมัติ ๕,๘๓๔.-บาท (ห้าพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ ภายในวงเงินอนุมัติ ๓๒,๐๘๗.-บาท (สามหมื่นสองพันแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถรางนำเที่ยว รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๓ ๕๘ ๐๐๐๒ จำนวน ๗ รายการ ภายในวงเงินอนุมัติ ๑๐,๓๑๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยสิบบาทถ้วน) (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน ๑ รายการ ภายในวงเงินอนุมัติ ๑๔,๙๒๒.-บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ภายในวงเงินอนุมัติ ๑๒,๖๕๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๘๓๓.๔๐ บาท (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 44
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link
  ที่น่าสนใจ
 
   
เทศบาลตำบลหัวดง
Huadong Subdistrict Municipality
 
   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
โทรศัพท์ : 055-427-222
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหัวดง
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-729-2981
 
จำนวนผู้เข้าชม 164,720 เริ่มนับ 22 พ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10