หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลหัวดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบล
หัวดง
นายวิรุจ สุกสา
นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง
 
 
บทบาทหน้าที่
 
บทบาทหน้าที่ สำนักปลัด
DUTY
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้ เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับ เร่งรัดการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประกอบด้วยส่วนราชการภายในดังนี้
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  งานบริหารทั่วไป
  งานธุรการ
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานสังคมสงเคราะห์
  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
  งานพัฒนาชุมชน
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  งานจัดทำงบประมาณ
  งานส่งเสริมการเกษตร
ฝ่ายปกครอง
  งานนิติการ
  งานทะเบียนราษฎร
  งานบัตรประจำตัวประชาชน
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานรักษาความสงบ
  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 
บทบาทหน้าที่ กองคลัง
DUTY
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและ เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน บำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งาน ทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุเทศบาล ประกอบด้วยส่วนราชการภายในดังนี้
ฝ่ายบริหารงานคลัง
  งานธุรการ
  งานการเงินและบัญชี
  งานพัฒนารายได้
  ผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
  งานพัสดุและทรัพย์สิน
  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  งานระเบียบการคลัง
  งานทะเบียนพาณิชย์
 
บทบาทหน้าที่ กองช่าง
DUTY
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้าน วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การ ก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อม บำรุง การควบคุม การก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวม ประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบด้วยส่วนราชการภายในดังนี้
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  งานธุรการ
  งานวิศวกรรม
  งานสถาปัตยกรรม
  งานผังเมือง
  งานสวนสาธารณะ
  งานสาธารณูปโภค
  งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
 
บทบาทหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
DUTY
มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งาน สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยส่วนราชการภายในดังนี้
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานธุรการ
  งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  งานวางแผนสาธารณสุข
  งานศูนย์บริการสาธารณสุข
  งานรักษาความสะอาด
  งานส่งเสริมสุขภาพ
  ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
  งานสัตวแพทย์
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
“ หัวดง หลง หลิน เลื่องชื่อ นามระบือทุเรียนหมอนทอง
ลางสาดลองกองรสดี มากมีวัฒนธรรมท้องถิ่น ”
เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
โทรศัพท์ : 055-427-222
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหัวดง
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-729-2981
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,359,290 เริ่มนับ 22 พ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10